Ontwikkel veerkracht

Ik hoor het zoveel om mij heen, professionals in de kinderopvang die uit balans zijn of dreigen te raken. Dit zal wel in meerdere sectoren spelen, maar in de kinderopvang komt het door de druk vanwege de grote tekorten in de arbeidsmarkt en dan laat ik zelfs achterwege wat de effecten van de pandemie zijn… In dit blog neem ik je mee in hoe je veerkracht in je kinderopvangorganisatie kan vergroten om in balans te blijven.

De kinderopvang draait op volle toeren er zijn grote uitdagingen om de groepen open te houden. Veerkracht is een woord wat direct bij mij opkomt, dat is wat deze periode vraagt van alle professionals.

Veerkracht ontwikkel je, daar wordt je niet mee geboren. Als je aandacht besteed aan veerkracht in zal het helpen om als organisatie sterker uit deze ‘crisis’ te komen. Hoe besteden jullie aandacht aan veerkracht in het team? Hoe zorg je ervoor dat je zelf veerkrachtig bent en je team veerkrachtig wordt? Hoe zorg je ervoor dat je niet omvalt als je qua energie wankelt en hoe breng je de balans en rust weer terug op locaties? Ik geef je in dit blog wat ideeën.

De oplossing voor meer balans en veerkracht zit in twee gedeeltes, namelijk in je eigen persoonlijke ontwikkeling en in hoe je als team met elkaar werkt. Even samengevat hieronder een kort lijstje om je mee te nemen in mijn visie met enkele voorbeelden;

Persoonlijke ontwikkeling

 • Mindset; bijvoorbeeld positieve mindset, groeimindset ontwikkelen
 • Ontspanning; bijvoorbeeld dagelijkse oplaadmomenten creëren en jezelf ontspanmomenten gunnen
 • Mindfulness; bijvoorbeeld aandacht voor het hier en nu hebben en je niet laten leiden door de chaos/stress in je hoofd.
 • Zelfreflectie; bijvoorbeeld weten wat jouw talenten zijn, wat je nodig hebt om goed te kunnen functioneren.
 • Oog hebben voor de ander; bijvoorbeeld spreek je waardering uit en moedig elkaar aan, steek elkaar een hart onder de riem

Professioneel teamwork

 • Planmatig werken; bijvoorbeeld structuur aanbrengen, afspraken maken, dit geeft overzicht en rust.
 • Samenwerken; bijvoorbeeld elkaars talenten benutten en zorgen dat je een goede verdeling hebt.
 • Aandacht; voor geniet-momenten; bijvoorbeeld inzoomen op waarom je het werk doet, je passie, dit geeft energie.
 • Open en eerlijke communicatie; bijvoorbeeld elkaar feedback geven om samen te groeien en beter op elkaar afgestemd te raken.
 • Werken vanuit rust; bijvoorbeeld door te focussen op de ademhaling en taken 1 voor 1 doen i.p.v. multitasken.

Hoe geef jij aandacht aan veerkracht ontwikkelen zodat je samen sterker uit deze periode komt? Moedig jij je team aan om ook ‘rust’ momenten te pakken met bijvoorbeeld een dagelijks praatpot routine? Of deel je met elkaar dagelijks de ‘geniet’ momenten aan het einde van de dag?

Wil je aandacht besteden binnen je organisatie aan balans, veerkracht en mindful werken? Dan heb ik deze twee mooie producten voor jou!

 1. Jaarprogramma mindful team (voor pedagogische professionals)
 2. Training ontspannen werken (voor de coachende/leidinggevende professionals)

Tot 15 december kan je gebruik maken van de volgende actie;

Bij aanschaf van het jaarprogramma mindful team krijg je de training ontspannen werken cadeau!

Tekorten in de kinderopvang is stressvol!

De tekorten in de kinderopvang brengt een hoop stress met zich mee! Door de tekorten belanden we in een overlevingsstand, we hebben oog voor het nu, want daar zit het probleem. Hoe krijgen we de diensten van vandaag of van morgen gevuld?

Aan de andere kant geeft het ook juist iets heel erg moois, want het brengt onze aandacht naar het nu! Helaas, inclusief een kleine stressfactor en niet helemaal ontspannen en zen wellicht… maar dit is wel de eerste stap richting mindfulness of niet?!

Wouter de Jong deelde op het jaarcongres management kinderopvang een mooie quote en die heb ik gelijk opgeschreven want, hij is zo simpel en het geeft direct aan dat wij zelf onze stressreacties in de hand hebben. Ik wil deze graag met je delen omdat ik vind dat we stress moeten vermijden in de kinderopvang. We weten wat stress allemaal met je doet en hoe gevoelig kinderen zijn voor stress!

Hier de Quote die voor jou misschien wel het verschil gaat maken!

“Stress treedt op als wat er is, verschilt met wat het volgens jou zou moeten zijn.”

De stress ontstaat als ik, dat wat er is, niet accepteer, er tegen vecht of wil veranderen! Ik zou gewoon heel graag geen tekorten willen in de kinderopvang, want dit raakt direct de kwaliteit. Helaas heb ik hier geen invloed op, denk je ook direct aan Covey’s cirkel van invloed en betrokkenheid?

Ik denk dat direct aan de vraag, waar heb ik dan wel invloed op? Uiteraard op je eigen gedachtes, dus het gedeelte wat ik vind dat er zou moeten zijn, daar kan ik wel verandering in aanbrengen. En daar begint het interessant te worden! Volg je me nog? Want ik zou dan, als ik mijn gedachtes verander, accepteren en omarmen dat dit de situatie is en dat het zo zou moeten zijn… hmmm.. Interessant toch?

Als je voorbij de weerstand bent dan ontstaat er rust, tenminste bij mij werkt dat zo… er ontstaat ruimte…. en er ontstaat vertrouwen! Het lost de situatie niet op maar wel mijn reactie erop. Misschien vraag jij je nu af waarom je hier dan iets mee zou doen?

Stress lost deze situatie ook niet op en het brengt eerder nadelige effecten met zich mee. Denk bijvoorbeeld aan je eigen gezondheid, je omgeving, je collega’s en de kinderen.

Ga je de komende periode met mij mee op deze reis naar meer mindfulness en meer rust in de kinderopvang?

Als dit jou aanspreekt kijk vooral verder naar de mooie hulpbronnen die ik heb ontwikkeld voor je! Ik nodig je uit om mee te doen met een inspirerende training ontspannen werken in de kinderopvang en voor jouw team(s) staat ook een laagdrempelig en actief (teambuilding) programma Mindful Team klaar, waar je in 2022 mooi samen mee kan starten.

Visie in praktijk

Visie op papier is mooi maar visie die doorvoeld wordt en echt beleeft als je de locatie in wandelt, dat is waanzinnig!

Visie in de kinderopvang is voor mij het startpunt, daar bouw je de organisatie omheen. Vaak vindt je een mooie visie op ontwikkeling van kinderen en op de toegevoegde waarde van de kinderopvang. Waar organisaties niet altijd lang genoeg bij stil staan is dat deze visie ook betrekking heeft op de gehele organisatie. Om de visie echt op locatie te beleven helpt het als de organisatie de visie toepast in de gehele werkwijze binnen de organisatie.

Daarmee bedoel ik natuurlijk dat de visie pas echt bij de kinderen komt als de hele organisatie vanuit zijn of haar visie handelt.

Bekijk de speerpunten van de organisatie. Staat er bijvoorbeeld dat ruimte voor ontwikkeling belangrijk is, of dat er vanuit gegaan wordt dat elk kind uniek is elk kind talenten heeft. Geldt dit dan ook voor je eigen mensen? Gun je elke collega de ruimte voor ontwikkeling, spreek je intern ook over unieke eigenschappen en talenten die benut/ontplooit mogen worden?

Spelen is ontwikkelen, zeggen de meeste kinderopvangorganisaties. Is er dan ook voldoende speelruimte voor de pedagogische professionals? Of ligt er een groot verschil tussen visie en werkwijze binnen een organisatie. Heerst er toch stiekem de sfeer waarin van bovenaf een heleboel bepaald en besloten wordt en er weinig ruimte is voor de professionals? Voeren jullie binnen de organisatie beoordelingsgesprekken of zijn deze al getransformeerd tot ontwikkelgesprekken? Zet dit jou aan het denken? Neem dan even de tijd voor een moment van reflectie, hoe zit het precies in jouw organisatie?

Maak de visie praktisch, voor het werken op de groep maar ook voor het werken binnen de organisatie. Wat zeg je nu eigenlijk met al die mooie termen in je visie? Durf het concreet te maken en doe dit niet alleen! Doe dit met elkaar want dan breng je visie echt tot leven.

Als je visie lekker concreet is dan heb je nog een hele wereld aan afleiding en belemmeringen om het daadwerkelijk in praktijk te brengen. Een deel kan je inbedden in processen en standaarden. Denk aan bijvoorbeeld de inrichting van de ruimtes, de methodieken waar je mee werkt, jaarlijkse interne training en inspiratiemomenten. Maar vergeet ook niet dat rust en ontspanning in een werkdag sleutels zijn om bewust te handelen en met focus vanuit de visie te blijven werken.

Concretiseren, bewustwording, rust en ontspanning geeft ruimte voor het meer bieden van meer kwaliteit. Om organisaties te helpen ben ik in te huren maar heb ik ook producten ontwikkeld om er zelf mee aan de slag te gaan, zoals de training Ontspannen Werken voor locatiemanagers en het programma Mindful Team voor pedagogische professionals. Trainingen waar je meer ontspanning, rust en bewustwording creëert in de organisatie.

Visie in de kinderopvang

Wat is jouw kijk op ontwikkeling van kinderen? Waar sta jij voor? Is kinderopvang alleen kinderen opvangen of zie en voel je de waarde die de kinderopvang heeft? Kinderopvang zou eigenlijk een nieuwe naam moeten krijgen als sector, vind je niet? Want het is zoveel meer….

Een sterke visie heb ik afgelopen jaren wel ontwikkeld, op ontwikkeling van kinderen maar ook op de kinderopvangsector. Dit is zo gekomen doordat ik in verschillende sectoren heb gewerkt en omdat ik divers ben opgeleid. In eerste instantie werkte ik graag met kinderen en gezinnen met heftige problematieken, met jongeren in justitiële inrichtingen. Deze doelgroep had al een behoorlijk impactvol leven gehad, met de nodige beschadigingen en trauma’s. Steeds meer wilde ik aan de slag met de omgeving van deze kinderen en met het voorkomen van heftige problematieken. Ik ontdekte en doorvoelde gaandeweg hoeveel invloed we als omgeving hebben vanaf het prille begin van elk kinderleven.

In de kinderopvang komen duizenden kinderen met allemaal verschillende achtergronden samen, allemaal uniek. Al deze kinderen worden opgevangen in een professionele omgeving waarin ze liefde, gezonde voeding, ruimte voor ontwikkeling en begeleiding krijgen. Een omgeving waarin de bouwstenen worden gevormd voor later, waarin kinderen zelfvertrouwen opbouwen en vertrouwen in anderen ontwikkelen. Alle professionals zijn geschoold, hebben vaardigheden ontwikkeld om kinderen te bieden wat ze nodig hebben.

De professionals die een faciliterende en inspirerende omgeving hebben waarin ze werken, kunnen uitblinken in waar ze goed in zijn! Het uitdragen van een sterke visie is daar 1 van, het inspireert en ondersteund een professional in zijn/haar werk. Is deze nog niet sterk ontwikkeld? No stress! Je kan daar nu mee beginnen en maak het dan vooral samen met je team van professionals!

Een sterke visie geeft rust, het biedt duidelijkheid intern aan je eigen mensen maar ook extern aan je klanten en de maatschappij. Het maakt bewust hoeveel impact de kinderopvang heeft op elk kind.

Begin met kort te beschrijven wat je kijk is op ontwikkeling van kinderen, op ouders, op de sector, de maatschappij en op de toekomst. Maak daarna concreet hoe je daaraan bijdraagt.  

Wat heeft een pedagogische professional nog meer nodig om uit te blinken in zijn/haar werk? In een volgend blog deel ik mijn kijk hierover met jou.

3 tips om minder hard te werken

Ik zie veel hardwerkende professionals in de kinderopvang, zowel de pedagogische medewerkers als de coaches en managers. Ze werken zich allemaal een slag in de rondte, ze hebben zoveel te doen en ze willen het graag goed doen voor iedereen. Maar door dit te doen verliezen ze, zonder hiervan bewust te zijn, uiteindelijk het kind uit het oog. In deze blog geef ik je 3 tips om minder hard te werken. 

Door minder hard te werken heb je meer oog voor wat er op dat moment gebeurt en nodig is. Als je als een malle van afspraak naar afspraak sjeest of tussendoor even snel alle mailtjes beantwoordt, gebeurt dit niet met volle aandacht. De kans wordt groter dat je signalen mist van je teams, of je ziet ze wel maar hebt niet de tijd en ruimte om er dan wat mee te doen.

Ook zullen teamleden zien dat je als coach of manager het heel druk hebt, en besluiten om niet alles met je delen om ook jou te ontzorgen, totdat de nood echt hoog is waar uiteindelijk nog meer tijd in gaat zitten. Vervolgens heeft dit allemaal effect op de samenwerking wat zijn weerslag weer heeft op de pedagogische kwaliteit.

Op de groep zie ik hetzelfde gebeuren, pedagogische medewerkers die een hoge werkdruk ervaren zijn vooral taakgericht bezig. De bekende voorbeelden zijn; de was, de schoonmaak en administratie. Deze lijken uiterst belangrijk, kosten veel tijd en hoe hoger de werkdruk hoe langer ze ermee bezig zijn (vooral ook in hun hoofd). Deze medewerkers schieten dan in een soort organiseerstand, waardoor ze minder gericht zijn op aandacht hebben voor de kinderen op de groep. 

Om daar verandering in te brengen is het van belang om echt minder hard te willen werken. Nu dan de 3 tips;

 1. Verplaats je in het kind.

Ik stel mezelf en anderen vaak de vraag; wat voor invloed heeft dit uiteindelijk op de kinderen, wat hebben ze nodig? In de kern is alles wat we doen binnen de kinderopvang ervoor bedoeld om alle kinderen de beste start te geven. Dragen jouw besluiten en handelen daaraan bij?

2. Breng een ordening aan in je dagelijks werk

Door drukte en waan van de dag, lijkt alles prioriteit te hebben. Het is dan ook moeilijker te overzien wat belangrijk is voor nu en wat ook later kan. Als je elke werkdag start met een top 3 van wat belangrijk is kan je makkelijker je focus houden en laat je je minder snel afleiden.

Zet op nummer 1; bijdragen aan kinderen de beste start van hun leven geven.

3. Creëer niet storen momenten

Het is nu heel gemakkelijk om je telefoon op niet storen te zetten, zorg dat je dit ook doet als je geconcentreerd aan het werk gaat. Het kost je ontzettend veel tijd als je telkens gestoord wordt, na elke keer gestoord worden kost het veel tijd om weer in dezelfde concentratiemodus verder te gaan. Ook een niet storen bordje heeft effect. Met wat uitleg zijn collega’s er snel aan gewend en je houdt hierdoor echt meer tijd over op je dag. Tijd wat je vervolgens kan besteden aan wat er op dat moment nodig is in bijvoorbeeld je team(s).