Forsa
Coaching

Voor de coach en de coachende leidinggevende die zich wilt ontwikkelen op het gebied van coaching, zodat een team zich ontwikkelt vanuit intrinsieke motivatie en ontspanning. Met als resultaat een team van krachtige professionals die elkaars talenten benut.     

Group 93 1

Wil jij Forsa coaching voor jezelf of voor jouw team(s)?

Group 104

Team coaching

In dit traject gaat het om balans vinden als team, een goede samenwerking opbouwen waarin er open gecommuniceerd wordt en werkgeluk ervaren wordt. Team coaching zorgt ervoor dat een team stevig staat, de collega’s op elkaar zijn afgestemd en de aandacht gericht wordt op de kinderen. Een sterk team creëert moeiteloos een sterk pedagogische omgeving voor de kinderen.

Group 105

Individuele coachtrajecten

Naast de coachtrajecten gekoppeld aan een training, is het ook mogelijk om een los coachtraject te starten. Nathalie Camacho gaat doelgericht met je aan de slag zodat jij je verder ontwikkeld op de vlakken wat jij belangrijk vindt. De gesprekken vinden zoveel mogelijk plaats tijdens een wandeling in de natuur.

Group 106

Pedagogisch coaching

Coaching aan pedagogische professionals en pedagogisch coaches die werkzaam zijn op de groep is sinds de wet IKK een vereiste. Kinderopvangorganisaties die geen pedagogisch coach en beleidsmedewerker in dienst hebben kunnen dit in abonnementsvorm bij Forsa afnemen.

Group 83 e1641566463459
Group 57

Forsa webinars

Webinars voor pedagogische professionals zijn los te volgen maar worden ook in-company gegeven aan alle professionals. Neem contact op voor de mogelijkheden! 

Group 50

Forsa Training

Trainingen voor pedagogisch medewerkers, pedagogisch coaches en coachende leidinggevende zijn zowel fysiek/online/blended te volgen. Ze zijn gericht op de pedagogische, professionele en/of persoonlijke groei! 

Group 40

Forsa Interim

Forsa helpt kinderopvang organisaties bij het neerzetten van een nieuwe visie, het verdiepen en implementeren zodat het beleid echt in praktijk wordt gebracht.  

Kenmerken van Forsa Coaching

Door met coaching aan de slag te gaan zorg je voor blijvende ontwikkeling. Forsa heeft met de coaching het doel een zo sterk mogelijke ontwikkelomgeving te creëren voor de professionals, want zo kunnen zij op hun beurt een sterke pedagogische omgeving neerzetten voor de kinderen.  

Als coach is Nathalie Camacho aandachtsvol, positief en ze gaat uit van wat al aanwezig is. Ze gaat voor intrinsieke motivatie, ontspanning, een betere onderlinge samenwerking, grotere betrokkenheid en minder weerstand in de organisatie. Ze benadert alles eigenlijk vanuit de kern, de passie waarom we in dit werkveld zitten Haar nieuwsgierige, positieve en rustige houding geeft jou (en jouw team) alle ruimte om zelf tot nieuwe inzichten te komen en te ontwikkelen tot een team van krachtige professionals. 

Webshop