Pedagogische kwaliteit in de kinderopvang

Inspiratiemail

Elke maand gratis inspiratie op gebied van ontspannen werken, werkgeluk en pedagogische kwaliteit
Vul je voornaam, achternaam en e-mailadres in en druk op “Ja, dat wil ik!”.
  • Dit veld is voor validatie doeleinden en moet ongewijzigd blijven.

De professionals in de kinderopvang zijn van onschatbare waarde voor alle kinderen die zij elke dag ontmoeten, ongeacht de leeftijd van de kinderen. De professionals hebben liefde voor de kinderen, ze hebben kennis en kunde om kinderen een omgeving te bieden waarin ze zich kunnen ontwikkelen.

Binnen de kinderopvang zijn we nooit uitgeleerd en nooit uitontwikkeld!

Ik geloof dat kwaliteit van de kinderopvang in de professionals zit en dat een organisatie alles eraan moet doen om de professional in beeld te hebben, om te kijken wat de behoefte is en om te begrijpen wat er nodig is.

Kwaliteit van de kinderopvang zit niet alleen in de handelingen (werkwijze en protocollen) maar juist in de mens, hoe er gehandeld wordt.

Het gebeurt steeds vaker dat de pedagogische professionals uit balans raken. Er zijn veel veranderingen, er heerst een gevoel van werkdruk, sommige ontwikkelingen gaan te snel en te plotseling. Er ontstaat moeheid, weerstand en stress. Als dat gebeurt dan is er werk aan de winkel! Professionals die uit balans zijn kunnen niet de kwaliteit neerzetten die je als organisatie nastreeft, ook al hebben ze de juiste papieren en de laatste cursussen gevolgd.

Je kan bijvoorbeeld een baby de fles geven met je aandacht bij hele andere dingen. Dit kan komen door bijvoorbeeld zorgen, stress en onrust. De ogen van de professional zijn dof en naar binnen gekeerd. Je kan ook vol aandacht bewust een baby de fles geven, dan maak je echt contact, je glimlacht naar de baby, je hart gloeit en je ogen stralen.
Welke situatie zou het meest passen bij een professional die uit balans is? Wat voor gevolgen denk je dat dit heeft?

Dit is natuurlijk geen hogere wiskunde, maar als je daar ook nog eens onze kinderopvang kennis aan toevoegt dan weet je hoe belangrijk de sensitieve responsiviteit is, hoe belangrijk echt contact is voor de hechting van een kind. En als je dit allemaal weet dan heb je ook gevoel bij hoeveel invloed dit heeft op de ontwikkeling van kinderen.

Waar ik dus enorm gepassioneerd over ben, de professional in de kinderopvang, is mijn focus. Naast dat de professional al veel kennis en kunde heeft over ontwikkeling en begeleiding van kinderen zit de kwaliteit in bewust handelen, zelfreflectie en persoonlijke ontwikkeling! Organisaties die dit ook zo zien investeren juist in hun mensen.

Forsa Pedagogiek

Ik deel graag een aantal elementen die ik belangrijk vind als we het hebben over pedagogiek.

De pedagogische visie van Forsa gaat uit van een kind zien in zijn geheel, dus zowel gedrag wat een kind laat zien als de behoefte van een kind die niet zo zichtbaar is. Door een kind goed te kennen weet je hoe je een kind het beste kan begeleiden.

Kinderen hebben veiligheid nodig om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. De (emotionele) veiligheid versterkt een professional door echt contact te maken, voorspelbaar te zijn in zijn/haar handelen, een kind vanuit een rustige  en nieuwsgierige houding te benaderen.

Kinderen willen zich van binnen uit ontwikkelen, ze hebben vaak een nieuwsgierige houding en een open blik. Ieder kind zoekt op zijn/haar tempo nieuwe uitdagingen, door een kind ruimte te bieden om zelf nieuwe dingen te leren bouwt een kind zelfvertrouwen op.

Dus Forsa Pedagogiek staat niet achter straffen en belonen en het inzetten van de macht van een volwassenen. Ook staat Forsa Pedagogiek niet achter het oordelen op gedrag en ouders buiten spel zetten. Dit zijn namelijk elementen die de ontwikkeling van een kind niet stimuleert.

Alle volwassenen om een kind heen zijn de opvoeders. Ieder draagt namelijk een steentje bij. Als deze opvoeders een team vormen kan er een sterke omgeving gecreëerd worden waarin een kind zich gezien, gehoord en geliefd voelt.

Wil je Forsa Pedagogiek in jouw organisatie implementeren?

Om ervoor te zorgen dat je met elkaar deze visie omarmt en in praktijk brengt is samenwerking nodig! Ik kan jou erbij helpen. 
Ik heb verschillende tools die je kan inzetten. Het gaat maar voor een klein gedeelte om kennis en een groot gedeelte om bewustwording in het handelen.

Door met mij aan de slag te gaan zorg je voor een positieve vibe, een betere samenwerking, grotere betrokkenheid  en minder weerstand in de organisatie. Ik benader alles eigenlijk vanuit de kern, de passie waarom we in dit werkveld zitten. Ik ben aandachtsvol en persoonlijk en ik ga uit van wat er al aanwezig is. Ik zet al mijn kinderopvang kennis in en waar ik kennis te kort kom benut ik de talenten van mijn samenwerkingspartners.

Mijn drijfveer is een zo sterk mogelijke omgeving met elkaar bouwen voor de professionals, want zo kunnen zij op hun beurt een sterke pedagogische omgeving neerzetten voor de kinderen. 

Wil je investeren in je professionals? Bel me gerust, want ik  beteken graag iets voor jou!

Ontvang je graag maandelijkse inspiratie? Ik stuur maandelijks een inspiratiemail, schrijf je in via onderstaand formulier.