Visie in de kinderopvang

Wat is jouw kijk op ontwikkeling van kinderen? Waar sta jij voor? Is kinderopvang alleen kinderen opvangen of zie en voel je de waarde die de kinderopvang heeft? Kinderopvang zou eigenlijk een nieuwe naam moeten krijgen als sector, vind je niet? Want het is zoveel meer….

Een sterke visie heb ik afgelopen jaren wel ontwikkeld, op ontwikkeling van kinderen maar ook op de kinderopvangsector. Dit is zo gekomen doordat ik in verschillende sectoren heb gewerkt en omdat ik divers ben opgeleid. In eerste instantie werkte ik graag met kinderen en gezinnen met heftige problematieken, met jongeren in justitiële inrichtingen. Deze doelgroep had al een behoorlijk impactvol leven gehad, met de nodige beschadigingen en trauma’s. Steeds meer wilde ik aan de slag met de omgeving van deze kinderen en met het voorkomen van heftige problematieken. Ik ontdekte en doorvoelde gaandeweg hoeveel invloed we als omgeving hebben vanaf het prille begin van elk kinderleven.

In de kinderopvang komen duizenden kinderen met allemaal verschillende achtergronden samen, allemaal uniek. Al deze kinderen worden opgevangen in een professionele omgeving waarin ze liefde, gezonde voeding, ruimte voor ontwikkeling en begeleiding krijgen. Een omgeving waarin de bouwstenen worden gevormd voor later, waarin kinderen zelfvertrouwen opbouwen en vertrouwen in anderen ontwikkelen. Alle professionals zijn geschoold, hebben vaardigheden ontwikkeld om kinderen te bieden wat ze nodig hebben.

De professionals die een faciliterende en inspirerende omgeving hebben waarin ze werken, kunnen uitblinken in waar ze goed in zijn! Het uitdragen van een sterke visie is daar 1 van, het inspireert en ondersteund een professional in zijn/haar werk. Is deze nog niet sterk ontwikkeld? No stress! Je kan daar nu mee beginnen en maak het dan vooral samen met je team van professionals!

Een sterke visie geeft rust, het biedt duidelijkheid intern aan je eigen mensen maar ook extern aan je klanten en de maatschappij. Het maakt bewust hoeveel impact de kinderopvang heeft op elk kind.

Begin met kort te beschrijven wat je kijk is op ontwikkeling van kinderen, op ouders, op de sector, de maatschappij en op de toekomst. Maak daarna concreet hoe je daaraan bijdraagt.  

Wat heeft een pedagogische professional nog meer nodig om uit te blinken in zijn/haar werk? In een volgend blog deel ik mijn kijk hierover met jou.