Intensive teamontwikkeling

15,000.00 incl. btw

Beschrijving

Transformatie en ontwikkeltraject in de kinderopvang

Breng je organisatie daar waar je het wilt hebben door je teams in ontwikkeling te krijgen!

De praktijk wijkt soms af van wat je als organisatie nastreeft.  Je hebt hard werkende professionals en leidinggevende in je team maar je merkt ook dat ontwikkeling binnen de organisatie langzaam op gang komt.

Vaak komt dit door verschillende prioriteiten, een onduidelijk doel of strategie, geen samenhang en verbinding tussen de verschillende lagen of onderwerpen. Door verschillende knoppen te onderzoeken waar je aan kan draaien binnen de organisatie ontstaat bewustwording en kan er vervolgens een keuze worden gemaakt.

In de intensive gaan we met elkaar 6 maanden intensief samenwerken. De organisatie ontvangt een analyse op data, doelen en er ligt binnen 6 weken advies met een uitgestippeld traject en concrete doelen.  Vervolgens gaan specialisten op het vakgebied waar jij verandering in wilt binnen de organisatie aan de slag. Tussentijdse evaluaties laten zien waar in het proces de organisatie staat en welke stappen zijn gezet en tot welk resultaat dat heeft geleid.

De leidinggevende in de organisatie volgen de training teamontwikkeling en ontvangen intensieve begeleiding om in korte tijd het doel te behalen die ze voorogen hebben, plus ze vullen hun rugzak om in de toekomst de veranderingen te borgen.

De intensive heeft als resultaat teamontwikkeling in de organisatie om de verandering teweeg te brengen. Of het nu gaat om beleidswijzigingen, met speerpunten zoals voeding, interieur als 3e pedagoog of het werken vanuit rust en ontspanning, een sterke pedagogische basishouding of een open feedbackcultuur, groeimindset of werken met talenten.

Deze intensive veroorzaakt verandering.