Advies en Kwaliteit traject

Forsa ondersteunt organisaties door middel van verbetertrajecten. Deze trajecten zijn op maat en sluiten aan bij de vraag van de organisatie. Het doel van het traject is de kwaliteit van de kinderopvang te verbeteren en dit kan liggen op verschillende gebieden zoals;

  • Pedagogische visie ontwikkelen wat aansluit en draagvlak creëren.
  • Schrijven van pedagogisch beleid
  • Advies op in de praktijk brengen of opnemen van de GGD kwaliteitseisen in protocollen en beleid
  • Pedagogische kwaliteit op de werkvloer versterken
  • Leeromgeving binnen de organisatie
  • en nog veel meer….

Verbetertrajecten beslaan een langere periode waarin Forsa enkele uren per week in de organisatie aanwezig is. Om goed aan te sluiten bij de vraag van de organisatie vindt er eerst kosteloos een intake plaats.

Het aanvragen van een intake kan via het mailadres: info@forsapedagogiek.com